Oddział Regionalny TUL w Gdańsku z/s w Kłaninie

Prezes - Elżbieta Gniazdowska

 

Systematycznie organizuje spotkania z zakresu  edukacji obywatelskiej ( Koło TUL "Beloce"). Prowadzi warsztaty artystyczne dla młodzieży ZSP w Kłaninie - "Odkrywamy zapomniane piękno".

Wielokrotnie organizował letnie sesje TUL  oraz  seminaria związane z tradycjami okresu Bożego Narodzenia na Kaszubach. Był również organizatorem seminarium pn." Edukacja dorosłych-środowisko lokalne" - wolontariat.

 

Adres: OR TUL w Kłaninie, Kłanino 22, 84-107 Starzyno