Oddział Regionalny TUL w Kielcach

Prezes - Jerzy Brzeski

 

Pod patronatem Oddziału i przy pomocy środków finansowych pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego zmodernizowano  Muzeum Regionalne w Piórkowie pow. Opatów ( właściciel, działacz TUL Kazimierz Kaczor), w którym prowadzona jest edukacja regionalna.

Na przestrzeni ostatnich czterech lat wydano trzy publikacje : "Cierpienia ludu  wiejskiego", "Święty Izydor Oracz Patron Rolników" i "Wigilie z czasów wolności i niewoli" - wybór tekstów, opracowanie i redakcja Jan Chmielewski - członek TUL.

 

Adres:25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49