Oddział Regionalny TUL w Ostrołęce z/s w Lubiejewie

Prezes - Sławomir Konarzewski

 

Do szczególnych osiągnięć Oddziału należy systematyczna realizacja widowisk i misteriów historycznych m/innymi: "W Myszynieckiej Puszczy Kurpie Szwedów bili < czy też Misterium Męki Pańskiej...> Widzę Niebo Otwarte".

Ponadto w Oddziale zorganizowano:

  • wielopokoleniowe profilaktyczne warsztaty artystyczne poznajemy dawne zwyczaje i pieśni dożynkowe Puszczy Zielonej na Mazowszu,
  • warsztaty edukacyjno-artystyczne zakorzenieni w tradycji- służymy współczesności,
  • warsztaty artystyczne w celu odtworzenia zwyczajów leśnych Kurpiów Puszczy Zielonej,
  • środowiskowe "Chłopskie Dożynki" Kurpiów Puszczy Zielonej.

 

Adres: