Oddział Regionalny TUL w Przemyślu z/s w Oleszycach

Prezes - Teresa Mazur

 

Działalność OR TUL prowadzona jest w oparciu o Zespół Szkół w Oleszycach i lokalne środowisko społeczne. Obejmuje ona problematykę dziedzictwa kulturowego i edukację regionalną. W tym zakresie zorganizowano:

  • warsztaty artystyczne w kilku blokach tematycznych (rzeźba, haft, obrzędy regionalne) dla młodzieży z ZS w Oleszycach,
  • wycieczki edukacyjne " odkrywanie terenów Polski południowo " wschodniej i ich dziedzictwa kulturowego,

OR TUL jest organizatorem konkursu "Palma Wielkanocna", który został wpisany do kalendarza imprez powiatowych. Prezentacje, poszerzone o wystawy rzeźb, haftu ludowego, malarstwa, bukieciarstwa i pokazy kulinarne odbywają się na terenie szkoły w Oleszycach.

 

Adres: 37-630 Oleszyce, ul. Zielona 1