Oddział Regionalny TUL w Radomiu z/s w Nowej Wsi

Prezes ? Barbara Tomasik

Członkowie Oddziału organizują i prowadzą warsztaty artystyczne dla młodzieży w CKUi P  w Nowej Wsi.

Do swoistej tradycji należy organizowanie wspólnie z ZK TUL letnich Sesji TUL dla dorosłych  oraz bożonarodzeniowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ze środowisk wiejskich i małych miast.

 

Adres: 05-660 Warka, Nowa Wieś 70B